Thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 1 năm 2014 kèm theo công văn số 22/SXD-QLHĐXD ngày 10/01/2014 của Sở Xây dựng Hòa Bình, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân tham khảo phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình.

(ldtn)

Date published: 18.04.2014 | 16:44
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

Thông báo giá VLXD Hòa Bình tháng 01 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 1 năm 2014 kèm theo công văn số 22/SXD-QLHĐXD ngày 10/01/2014 của Sở Xây dựng Hòa Bình, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân tham khảo phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình.

(ldtn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]