Giá vật liệu xây dựng, giá VLXD tháng 1 năm 2014, giá VLXD Kon Tum 2014, giá VLXD Kon Tum tháng 1 năm 2014, giá VLXD Kon Tum 2014, giá VLXD Kon Tum tháng 1 năm 2014
Date published: 08.04.2014 | 09:45
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

Thông báo giá VLXD Kon Tum tháng 01 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/01/2014, được ban hành kèm theo văn bản số 01/CB-LSXD-TC ngày 17 tháng 2 năm 2014, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân tham khảo phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình.

(ldtn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]