Công bố số 49/SXD-KTXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2014, làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

(ldtn)

Date published: 18.03.2014 | 09:54
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

Thông báo giá VLXD tỉnh Hậu Giang tháng 01 năm 2014

Công bố số 49/SXD-KTXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2014, làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

(ldtn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]