Công bố số 98/CBLN-XD-TC ngày 07 tháng 02 năm 2014 của liên sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Quảng Bình công bố giá gốc vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2014, làm căn cứ cho các chủ đầu tư tham khảo, quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt dự toán, xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

(ldtn)

Date published: 13.03.2014 | 16:03
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

Thông báo giá VLXD tỉnh Quảng Bình tháng 01 năm 2014

Công bố số 98/CBLN-XD-TC ngày 07 tháng 02 năm 2014 của liên sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Quảng Bình công bố giá gốc vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2014, làm căn cứ cho các chủ đầu tư tham khảo, quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt dự toán, xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

(ldtn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]