Giá vật liệu xây dựng, giá VLXD tháng 3 năm 2014, giá VLXD Cần Thơ 2014, giá VLXD Cần Thơ tháng 3 năm 2014, giá VLXD Can Tho 2014, giá VLXD Cần Thơ tháng 3 năm 2014
Date published: 08.04.2014 | 09:47
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

Thông báo giá VLXD TP Cần Thơ tháng 03 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ tháng 3 năm 2014 được ban hành kèm theo văn bản số 03/SXD-QLCLXD, làm cơ sở để tham khảo phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình.

(ldtn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]