Công bố giá mặt hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 01 năm 2014 làm cơ sở để tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

(ldtn)

Date published: 18.03.2014 | 09:53
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

Thông báo giá VLXD TP Hồ Chí Minh tháng 01 năm 2014

Công bố giá mặt hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 01 năm 2014 làm cơ sở để tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

(ldtn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]