Thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tháng 1 năm 2014 được ban hành kèm theo văn bản số 76/CB-LS ngày 27 tháng 1 năm 2014, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân tham khảo phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình.

(ldtn)

Date published: 17.04.2014 | 10:19
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

Thông báo giá VLXD Vĩnh Long tháng 01 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tháng 1 năm 2014 được ban hành kèm theo văn bản số 76/CB-LS ngày 27 tháng 1 năm 2014, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân tham khảo phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình.

(ldtn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]