Thông tư 33/2013, lương tối thiểu vùng, thực hiện nghị định 182/2013, hướng dẫn áp dụng lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu vùng 2014
Date published: 22.03.2014 | 10:53
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

Thông tư số 33/2013/TT-BLDTBXH về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Thông tư số 33013/TT- BLDTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 16/12/2013 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

(ldtn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]