Tổng mức đầu tư dự án cập nhật văn bản năm 2020
Date published: 29.04.2020 | 13:17
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
100 EP

Tổng mức đầu tư dự án cập nhật văn bản năm 2020

Đây là tài tiệu tham khảo hữu ích cho đơn vị tư vấn thiết kế cũng như chủ đầu tư khi tiến hành lập tổng mức đầu tư dự án  theo các nghị định và thông tư mới nhất của chính phủ, bộ xây dựng ban hành ( Nghị định 68/2019/NĐ-CP, thông tư 16/2019/TT-BXD, Thông tư 10/2020/TT-BTC, Quyết định 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 công bố suất vốn đầu tư công trình năm 2018,.....)

Tài liệu là mẫu tổng mức đầu tư của dự án được lập sẵn, bao gồm các sheet  link với nhau ( bao gồm cả bảng tra tự động hệ số chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư theo T16/T2019/TT-BXD và bảng tra chi phí thẩm duyệt PCCC theo thông tư 258/2016/TT-BTC, kèm theo là toàn bộ văn bản hướng dẫn định dạng .PDF

(ttmh-ACVN11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]