Thông tư này Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Date published: 25.03.2015 | 11:18
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

TT 01/2015/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Số văn bản: 01

Ký hiệu văn bản: TT 01/2015/TT-BXD

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Ngày ban hành:  

Ngày có hiệu lực:  20/03/2015

Thông tư này Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]