Thông tư này Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.
Date published: 09.04.2014 | 22:21
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

TT 06/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Số văn bản: 06

 

Ký hiệu văn bản: TT 06/2010/TT-BXD

 

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

 

Ngày ban hành:  

 

Ngày có hiệu lực:  26/05/2010

 

Thông tư này Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]