Thông tư này Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
Date published: 10.04.2014 | 21:36
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
0 EP

TT 08/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Số văn bản: 08

 

Ký hiệu văn bản: TT 08/2010/TT-BXD

 

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

 

Ngày ban hành:  

 

Ngày có hiệu lực:  29/07/2010

 

Thông tư này Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]