Tổng quan về công tác định giá xây dựng
15 EP
Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
15 EP
Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và hiệu quả đầu tư của dự án xây dựng
15 EP
Dự toán mẫu hạng mục: Cống ngang qua đường, rãnh thoát nước và nền đường
30 EP
Giáo trình Định mức  xây dựng cơ bản
15 EP
Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá xây dựng
15 EP
Bài giảng kế toán xây dựng cơ bản
15 EP
Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
15 EP
Bài giảng phân tích hoạt động kinh tế trong xây dựng giao thông
15 EP
Bài giảng kinh tế xây dựng
15 EP
BG-Bài giảng lập dự toán công trình bằng excell
15 EP
Giáo trình kinh tế xây dựng
15 EP
Managing risk in construction projects
15 EP
Cost Estimation
15 EP
Phương pháp tính dự toán xây dựng
15 EP
Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình
15 EP
Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã đồng bằng
15 EP
Khai quat phuong phap lap du toan xay dung cong trinh
15 EP
Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]