- Thiết kế hệ ván khuôn tấm lớn tự hạ thi công sàn tầng hầm nhà cao tầng theo phương pháp bán Top-Down. - Đề xuất phương án sử dụng dầm rút cho hệ kết cấu ván khuôn tự hạ. - Thiết lập quy t
Date published: 03.06.2016 | 05:24
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn cao học – Nghiên cứu biện pháp thi công tầng hầm nhà cao tầng theo phương pháp bán Top-Down sử dụng hệ ván khuôn tấm lớn tự hạ

Tên luận văn: Nghiên cứu biện pháp thi công tầng hầm nhà cao tầng theo phương pháp bán Top-Down sử dụng hệ ván khuôn tấm lớn tự hạ

Mục đích nghiên cứu:

- Thiết kế hệ ván khuôn tấm lớn tự hạ thi công sàn tầng hầm nhà cao tầng theo phương pháp bán Top-Down.

- Đề xuất phương án sử dụng dầm rút cho hệ kết cấu ván khuôn tự hạ.

- Thiết lập quy trình thi công thi công tầng hầm nhà cao tầng theo phương pháp bán Top-Down sử dụng hệ ván khuôn tấm lớn tự hạ

 

Định dạng tài liệu: file word (.doc)

 

(nhh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]