Xác định được riêng rẽ sức chịu tải của bè cọc có kể đến sự tương tác của đất nền, cọc và đài cọc.
Date published: 03.06.2016 | 05:02
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn cao học – Xác định sức chịu tải của móng bè cọc có kể đến sự làm việc của đất nền dưới đáy bè

Tên luận văn: Xác định sức chịu tải của móng bè cọc có kể đến sự làm việc của đất nền dưới đáy bè

Mục đích nghiên cứu: Xác định được riêng rẽ sức chịu tải của bè cọc có kể đến sự tương tác của đất nền, cọc và đài cọc.

 

Định dạng tài liệu: file word (.doc)

 

(nhh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]