Tên luận văn: Phát triển mạng lưới đường xe đạp, đi bộ trong mối quan hệ với mạng lưới giao thông công cộng thị trấn Chúc Sơn hướng tới đô thị sinh thái

Mục đích nghiên cứu:

-Phân tích đánh giá về thực trạng mạng mưới giao thông công cộng, mạng lưới đường xe đạp, đi bộ của thị trấn Chúc Sơn hiện nay.

-Nghiên cứu cơ sở khoa học phát triển mạng lưới đường xe đạp, đi bộ trong mối quan hệ với mạng lưới GTCC của thị trấn Chúc Sơn hướng tói ĐTST

-Một số đề xuất phát triển mạng lưới đường xe đạp, đi bộ trong mối quan hệ với mạng lưới GTCC của thị trấn Chúc Sơn hướng tới ĐTST

Định dạng tài liệu: file word (.doc)

 

(nvq)

Date published: 30.08.2016 | 10:58
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn - Phát triển mạng lưới đường xe đạp, đi bộ trong mối quan hệ với mạng lưới giao thông công cộng thị trấn Chúc Sơn hướng tới đô thị sinh thái

Tên luận văn: Phát triển mạng lưới đường xe đạp, đi bộ trong mối quan hệ với mạng lưới giao thông công cộng thị trấn Chúc Sơn hướng tới đô thị sinh thái

Mục đích nghiên cứu:

-Phân tích đánh giá về thực trạng mạng mưới giao thông công cộng, mạng lưới đường xe đạp, đi bộ của thị trấn Chúc Sơn hiện nay.

-Nghiên cứu cơ sở khoa học phát triển mạng lưới đường xe đạp, đi bộ trong mối quan hệ với mạng lưới GTCC của thị trấn Chúc Sơn hướng tói ĐTST

-Một số đề xuất phát triển mạng lưới đường xe đạp, đi bộ trong mối quan hệ với mạng lưới GTCC của thị trấn Chúc Sơn hướng tới ĐTST

Định dạng tài liệu: file word (.doc)

 

(nvq)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]