Tên luận văn: Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật cho thị xã Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu

- Đánh giá các khu vực có khả năng ngập lụt, úng do ảnh hưởng của thủy văn các sông Mã.

- Đánh giá các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của triều cường và nước biển dâng cũng như khả năng thích ứng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu của các công trình chuẩn bị kỹ thuật, các công trình bảo vệ bờ biển.

- Đề xuất giải pháp chuẩn bị kỹ thuật cho thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Định dạng tài liệu: fiel word (.doc)

(b)

Date published: 04.10.2015 | 22:56
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ - Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật cho thị xã Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Tên luận văn: Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật cho thị xã Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu

- Đánh giá các khu vực có khả năng ngập lụt, úng do ảnh hưởng của thủy văn các sông Mã.

- Đánh giá các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của triều cường và nước biển dâng cũng như khả năng thích ứng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu của các công trình chuẩn bị kỹ thuật, các công trình bảo vệ bờ biển.

- Đề xuất giải pháp chuẩn bị kỹ thuật cho thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Định dạng tài liệu: fiel word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]