Luận văn thạc sỹ kiến trúc- Đánh giá kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông Hương - Thành phố Huế ( đoạn từ cầu Dã Viên đến cầu Trường Tiền)
Date published: 26.05.2017 | 14:35
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ kiến trúc- Đánh giá kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông Hương - Thành phố Huế ( đoạn từ cầu Dã Viên đến cầu Trường Tiền)

Tên luận văn: Đánh giá kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông Hương - Thành phố Huế ( đoạn từ cầu Dã Viên đến cầu Trường Tiền)

Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích đánh giá hiện trạng khu vực nghiên cứu, trên cơ sở đánh giá khái quát đặc điểm, tính chất, chức năng thông qua các cơ sở lý luận khoa học để có được đề xuất phân vùng kiến trúc cảnh quan cho khu vực nghiên cứu

Việc đánh giá kiến trúc hai bờ sông Hương đoạn từ cầu Dã Viên đến cầu Trường Tiền giúp tạo dựng không gian kiến trúc cảnh quan hấp dẫn của sông Hương với Kinh thành Huế.

Từ đó có những giải pháp cụ thể tạo cảnh quan cho khu vực này, để phục vụ cho du khách, bảo tồn văn hóa và bảo tồn di sản.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung đánh giá các công trình kiến trúc, đưa ra các giải pháp kiến trúc kết hợp với các di tích để tạo ra một quần thể: tham quan du lịch và giao lưu văn hóa cộng đồng.

Luận văn nghiên cứu giới hạn đoạn từ cầu Dã Viên đến cầu Trường Tiền.

Định dạng tài liệu file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]