Luận văn thạc sỹ kiến trúc- Không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sống Nhật Lệ thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Date published: 30.05.2017 | 10:26
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ kiến trúc- Không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sống Nhật Lệ thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Tên luận văn: Không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sống Nhật Lệ thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

* Mục tiêu nghiên cứu.

Dựa trên điều kiện hiện trạng, điều kiện tự nhiên và quy hoạch xây dựng hai bên bờ sông Nhật Lệ đã được phê duyệt ngày 16/1/2009:

- Đề xuất mục tiêu và nguyên tắc.

- Nhận diện không gian kiến trúc cảnh quan  hai bên bờ sông Nhật Lệ thuộc thành phố Đồng Hới.

* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

- Đối tượng nghiên cứu: Kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông Nhật Lệ thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Phạm vi nghiên cứu: Khu vực hai bên bờ sông Nhật Lệ thuộc thành phố Đồng Hới đoạn từ cầu Dài cửa sông Nhật Lệ đã được lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000.

- Diện tích khu vực nghiên cứu 132,0978 ha

* Nội dung nghiên cứu:

- Điều tra khảo sát các công trình tạo lập không gian trên đoạn sông, loại hình kiến trúc trên đoạn sông, các không gian trống, di tích lịch sử có giá trị, các dự án liên quan trong pham vi nghiên cứu.

- Thu thập các kết quả đã nghiên cứu và các tài liệu liên quan đến nội dung đề tài luận văn.

- Phân tích và đánh giá tổng hợp, đối chiếu so sánh trên cơ sở các kết quả khảo sát điều tra trên khu vực hai bên bờ sông Nhật Lệ thuộc thành phố Đồng Hới.

Định dạng tài liệu file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]