Luận văn thạc sỹ kiến trúc- Nhà ở tránh lũ cho khu vực hạ lưu sông La, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Date published: 26.05.2017 | 16:52
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ kiến trúc- Nhà ở tránh lũ cho khu vực hạ lưu sông La, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Tên luận văn: Nhà ở tránh lũ cho khu vực hạ lưu sông La, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Mục đích nghiên cứu: Lựa chọn giải pháp an toàn cho người và tài sản khu vực hạ lưu sông La, huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh khi lũ về dựa trên cơ sở hiện trạng sẵn có.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Kiến trúc nhà ở nông thôn ứng phó với lũ tại khu vực hạ lưu sông La, huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh.

Phương pháp nghiên cứu

- Điều tra, khảo sát hiện trạng kiến trúc và quy hoạch khu vực hạ lưu sông La đoan qua huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

- Tham khảo các số liệu liên quan

- Lựa chọn phương án tối ưu.

Định dạng tài liệu file PDF (.pdf)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]