0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Luận văn thạc sỹ kiến trúc- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đại lộ Tân Trào - Thành phố Tuyên Quang

Tên luận văn: Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đại lộ Tân Trào - Thành phố Tuyên Quang

Mục tiêu nghiên cứu:

Kế thừa các giá trị khảo sát và phân tích trên Quy hoạch đã được duyệt. Xác lập cơ sở khoa học cho việc bố cục không gian KTCQ tuyến đại lộ.

Đề xuất giải pháp bố cục không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đại lộ Tân Trào- Thành phố Tuyên Quang.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

Kiến trúc cảnh quan tuyến đại lộ Tân Trào- TP Tuyên Quang.

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Không gian: tuyến đại lộ Tân Trào – TP Tuyên Quang, bắt đầu từ nút giao đường 17-8 (Trung tâm hội nghị tỉnh) tới bùng binh ngã tư thành nhà Mạc (Đầu cầu Nông Tiến).

+ Thời gian: Đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050.

Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp tiếp cận vấn đề.

- Phương pháp chuyên gia: xin ý kiến chuyên gia (tập thể-cá nhân)

- Phương pháp phi thực nghiệm: phỏng vấn, quan sát.

- Phương pháp thực nghiệm: khảo sát thực tế, thống kê, so sánh, xử lý thông tin định tính và xử lý thông tin định lượng

- Phương pháp phân tích tổng hợp, đối chiếu, so sánh.

- Phương pháp khai thác tài liệu.

- Tổng hợp đề xuất mô hình thiết kế.

.Định dạng tài liệu file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: