0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Luận văn thạc sỹ kiến trúc- Tổ chức không gian kiến trúc khu tái định cư cho đồng bào các dân tộc vùng lòng hồ thủy điện bản Chát, tỉnh Lai Châu

Tên luận văn: Tổ chức không gian kiến trúc khu tái định cư cho đồng bào các dân tộc vùng lòng hồ thủy điện bản Chát, tỉnh Lai Châu

Mục đích nghiên cứu:

- Đánh giá thực trạng chất lượng thiết kế và xây dựng chất lượng quy hoạch, kiến trúc về tổ chức không gian sống tại các khu tái định cư thuộc lòng hồ nhà máy thủy điện Bản Chát.

- Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhằm nâng cao chất lượng sống tại các khu tái định cư thuộc lòng hồ nhà máy thủy điện Bản Chát.

Đối tượng vàphạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

            + Các điểm tái định cư đã và đang xây dựng.

            + Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc tại các điểm tái định cư.

- Phạm vi nghiên cứu:

            + Phạm vi không gian: nghiên cứu khu tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Bản Chát, trong đó tập trung nghiên cứu một số giải tổ chức không gian kiến trúc để nâng cao chất lượng sống tại khu tái định cư Thân Thuộc – Huyện Tân uyên thuộc một trong 9 khu tái định cư phục vụ cho công trình thủy điện Bản Chát – tỉnh Lai Châu.

            + Phạm vi thời gian: nghiên cứu đến năm 2030.

Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp thu thập thông tin, điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng:

            + Thu thập các kết quả nghiên cứu, mẫu thiết kế, điều tra, khảo sát hiện trạng và các tài liệu có liên quan tới khu tái định cư vùng lòng hồ thủy điện áp dụng cho thủy điện Bản Chát

            + Thu thập các tài liệu lý thuyết, sách báo đã xuất bản về tái định cư cho lòng hồ thủy điện.

- Phương pháp tổng hợp:

            + Phân tích đánh giá các đặc điểm và yếu tố ảnh hưởng.

            + Tổng hợp, hệ thống hóa các thông tin, dữ liệu.

            + Phân tích và tổng hợp các thông tin, dữ liệu có liên quan để đề xuất các giải pháp chuyên môn.

.Định dạng tài liệu file Word (.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: