Luận văn thạc sỹ kiến trúc- Tổ chức không gian kiến trúc nhà máy chế biến thức ăn gia súc vùng đồng bằng sông Hồng
Date published: 25.05.2017 | 15:57
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ kiến trúc- Tổ chức không gian kiến trúc nhà máy chế biến thức ăn gia súc vùng đồng bằng sông Hồng

Tên luận văn: - Tổ chức không gian kiến trúc nhà máy chế biến thức ăn gia súc vùng đồng bằng sông Hồng

Mục đích nghiên cứu

            - Tổng hợp, kế thừa các nghiên cứu, báo cáo khoa học và các dự án có liên quan.

            - Đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà máy chế biến thức ăn gia súc vùng đồng bằng sông Hồng.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

             - Đối tượng nghiên cứu : Nhà máy chế biến thức ăn gia súc

            - Phạm vi nghiên cứu : Khu vực vùng đồng bằng sông Hồng.

Phương pháp nghiên cứu

            - Thu thập thông tin, tài liệu, kế thừa các nghiên cứu, báo cáo khoa học và các dự án có liên quan.

            - Khảo sát một số nhà máy chế biến thức ăn gia súc vùng đồng bằng sông Hồng.

            - Tổng hợp, phân tích, so sánh.

.Định dạng tài liệu file PDF(.pdf)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]