Tên luận văn: Luận văn thạc sỹ kỹ thuật cơ sở hạ tầng – Giải pháp quy hoạch giao thông đô thị vệ tinh Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội hướng tới phát triển bền vững

Mục đích nghiên cứu:

-Đánh giá thực trạng quy hoạch giao thông ĐTVT Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

-Xây dựng cơ sở khoa học cho quy hoạch ĐTVT vệ tinh Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội phát triển bền vững

-Đề xuất một số giải pháp quy hoạch ĐTVT vệ tinh Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội phát triển bền vững và phù hợp với QHCXD Hà Nội 2030

 

Định dạng tài liệu: file word (.doc)

 

(nvq)

Date published: 30.08.2016 | 12:37
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ kỹ thuật cơ sở hạ tầng – Giải pháp quy hoạch giao thông đô thị vệ tinh Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội hướng tới phát triển bền vững

Tên luận văn: Luận văn thạc sỹ kỹ thuật cơ sở hạ tầng – Giải pháp quy hoạch giao thông đô thị vệ tinh Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội hướng tới phát triển bền vững

Mục đích nghiên cứu:

-Đánh giá thực trạng quy hoạch giao thông ĐTVT Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

-Xây dựng cơ sở khoa học cho quy hoạch ĐTVT vệ tinh Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội phát triển bền vững

-Đề xuất một số giải pháp quy hoạch ĐTVT vệ tinh Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội phát triển bền vững và phù hợp với QHCXD Hà Nội 2030

 

Định dạng tài liệu: file word (.doc)

 

(nvq)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]