Tên luận văn: Nghiên cứu giải pháp phát triển giao thông công cộng theo mục tiêu phát triển bền vững của Thành phố Hà Nội

Mục đích nghiên cứu:

-Tổng quan quy hoạch giao thông đô thị theo mục tiêu phát triển bền vững của một số nước phát triển trên thế giới.

-Tổng quan quy hoạch giao thông đô thị theo mục tiêu phát triển bền vững của một số đô thị ở Việt Nam.

-Đề xuất khung tiêu chí quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ đô thị của Hà Nội theo mục tiêu phát triển bền vững.

 

Định dạng tài liệu: file word (.doc)

 

(nvq)

Date published: 30.08.2016 | 14:58
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ kỹ thuật cơ sở hạ tầng – Nghiên cứu giải pháp phát triển giao thông công cộng theo mục tiêu phát triển bền vững của Thành phố Hà Nội

Tên luận văn: Nghiên cứu giải pháp phát triển giao thông công cộng theo mục tiêu phát triển bền vững của Thành phố Hà Nội

Mục đích nghiên cứu:

-Tổng quan quy hoạch giao thông đô thị theo mục tiêu phát triển bền vững của một số nước phát triển trên thế giới.

-Tổng quan quy hoạch giao thông đô thị theo mục tiêu phát triển bền vững của một số đô thị ở Việt Nam.

-Đề xuất khung tiêu chí quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ đô thị của Hà Nội theo mục tiêu phát triển bền vững.

 

Định dạng tài liệu: file word (.doc)

 

(nvq)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]