Tên luận văn: Nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông công cộng phù hợp với quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sơn Tây – Hà Nội

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu hệ thống giao thông công cộng nhằm đóng góp cho đô thị vệ tinh Sơn Tây – Hà Nội phát triển phù hợp với quy hoạch chung một cách hài hòa và bền vững.

Định dạng tài liệu: file word (.doc)

Xem chi tiết thành phần và định dạng file trong phần Nội dung tóm tắt:

(nvq)

Date published: 30.08.2016 | 16:59
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ kỹ thuật cơ sở hạ tầng – Nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông công cộng phù hợp với quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sơn Tây – Hà Nội

Tên luận văn: Nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông công cộng phù hợp với quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sơn Tây – Hà Nội

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu hệ thống giao thông công cộng nhằm đóng góp cho đô thị vệ tinh Sơn Tây – Hà Nội phát triển phù hợp với quy hoạch chung một cách hài hòa và bền vững.

Định dạng tài liệu: file word (.doc)

Xem chi tiết thành phần và định dạng file trong phần Nội dung tóm tắt:

(nvq)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]