Tên luận văn: Nghiên cứu tổ chức mạng lưới đường xe đạp và đi bộ kết hợp với mạng lưới giao thông công cộng tại khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây – TP Hà Nội

Mục đích nghiên cứu:

-Phân tích đánh giá thực trạng quy hoạch mạng lưới giao thông công cộng, mạng lưới đường xe đạp và đi bộ tại khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

-Hệ thống cơ sở khoa học tổ chức mạng lưới đường xe đạp và đi bộ với mạng lưới giao thông công cộng trong khu vực trung tâm khu đô thị mới.

-Đề xuất một số giải pháp tổ chức mạng lưới đường xe đạp và đi bộ với mạng lưới giao thông công cộng tại khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây.

 

Định dạng tài liệu: file word (.doc)

 

(nvq)

Date published: 30.08.2016 | 16:09
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ kỹ thuật cơ sở hạ tầng – Nghiên cứu tổ chức mạng lưới đường xe đạp và đi bộ kết hợp với mạng lưới giao thông công cộng tại khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây –

Tên luận văn: Nghiên cứu tổ chức mạng lưới đường xe đạp và đi bộ kết hợp với mạng lưới giao thông công cộng tại khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây – TP Hà Nội

Mục đích nghiên cứu:

-Phân tích đánh giá thực trạng quy hoạch mạng lưới giao thông công cộng, mạng lưới đường xe đạp và đi bộ tại khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

-Hệ thống cơ sở khoa học tổ chức mạng lưới đường xe đạp và đi bộ với mạng lưới giao thông công cộng trong khu vực trung tâm khu đô thị mới.

-Đề xuất một số giải pháp tổ chức mạng lưới đường xe đạp và đi bộ với mạng lưới giao thông công cộng tại khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây.

 

Định dạng tài liệu: file word (.doc)

 

(nvq)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]