Tên luận văn: Lựa chọn phương tiện giao thông công cộng phù hợp với thành phố Hạ Long đến năm 2020

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mục đích nghiên cứu

- Phân tích , đánh giá hiện trạng  hệ thống giao thông công cộng và đề xuất một số giải pháp lựa chọn phương tiện giao thông công cộng phù hợp với thành phố Hạ Long

 

Định dạng tài liệu: fiel word (.doc)

(b)

Date published: 05.10.2015 | 22:38
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ - Lựa chọn phương tiện giao thông công cộng phù hợp với thành phố Hạ Long đến năm 2020

Tên luận văn: Lựa chọn phương tiện giao thông công cộng phù hợp với thành phố Hạ Long đến năm 2020

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mục đích nghiên cứu

- Phân tích , đánh giá hiện trạng  hệ thống giao thông công cộng và đề xuất một số giải pháp lựa chọn phương tiện giao thông công cộng phù hợp với thành phố Hạ Long

 

Định dạng tài liệu: fiel word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]