Tên luận văn: Nghiên cứu các giải pháp bố trí công trình đường dây, đường ống kĩ thuật tại các khu du lịch sinh thái

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

 

Mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu

- Phân tích phương án quy hoạch bố trí tổng hợp đường dây đường ống kĩ thuật tại khu du lịch sinh thái Resort hồ Yên Trung - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh.

- Xác định các cơ sở khoa học để bố trí tổng hợp đường dây đường ống kĩ thuật tại khu du lịch sinh thái một cách phù hợp.

- Đề xuất giải pháp về bố trí tổng hợp đường dây, đường ống kĩ thuật hợp lý dựa trên đặc điểm của khu du lịch sinh thái Resort hồ Yên Trung - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh.

 

Định dạng tài liệu: fiel word (.doc)

(b)

Date published: 09.10.2015 | 23:13
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ - Nghiên cứu các giải pháp bố trí công trình đường dây, đường ống kĩ thuật tại các khu du lịch sinh thái

Tên luận văn: Nghiên cứu các giải pháp bố trí công trình đường dây, đường ống kĩ thuật tại các khu du lịch sinh thái

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

 

Mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu

- Phân tích phương án quy hoạch bố trí tổng hợp đường dây đường ống kĩ thuật tại khu du lịch sinh thái Resort hồ Yên Trung - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh.

- Xác định các cơ sở khoa học để bố trí tổng hợp đường dây đường ống kĩ thuật tại khu du lịch sinh thái một cách phù hợp.

- Đề xuất giải pháp về bố trí tổng hợp đường dây, đường ống kĩ thuật hợp lý dựa trên đặc điểm của khu du lịch sinh thái Resort hồ Yên Trung - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh.

 

Định dạng tài liệu: fiel word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]