Tên luận văn: Nghiên cứu giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng thị xã Gia Nghĩa  - Tỉnh Đắk Nông có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và hiện trạng công tác CBKT của một số đô thị điển hình ở Việt Nam, sự ảnh hưởng của BĐKH tới sự hình thành và phát triển của các đô thị. Từ đó rút ra kết luận và đề xuất các giải pháp CBKT cho đô thị Gia Nghĩa và các đô thị tương tự, đáp ứng được điều kiện xây dựng và phát triển đô thị, nâng cao giá trị kiến trúc cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái và giảm đáng kể chi phí thiết kế, xây dựng  đồng thời giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực do hiện tượng BĐKH.

 

Định dạng tài liệu: fiel word (.doc)

(b)

Date published: 04.10.2015 | 23:24
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ - Nghiên cứu giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng thị xã Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Tên luận văn: Nghiên cứu giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng thị xã Gia Nghĩa  - Tỉnh Đắk Nông có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và hiện trạng công tác CBKT của một số đô thị điển hình ở Việt Nam, sự ảnh hưởng của BĐKH tới sự hình thành và phát triển của các đô thị. Từ đó rút ra kết luận và đề xuất các giải pháp CBKT cho đô thị Gia Nghĩa và các đô thị tương tự, đáp ứng được điều kiện xây dựng và phát triển đô thị, nâng cao giá trị kiến trúc cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái và giảm đáng kể chi phí thiết kế, xây dựng  đồng thời giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực do hiện tượng BĐKH.

 

Định dạng tài liệu: fiel word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]