Tên luận văn: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả thiết kế đường trong đô thị áp dụng trong cụm công nghiệp Long Giao.

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mục đích nghiên cứu : Đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác thiết kế áp dụng trong cụm công nghiệp Giao Long

Định dạng tài liệu: file word (.doc), bản vẽ cad

(haibosshau)

Date published: 15.03.2016 | 15:39
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ - Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả thiết kế đường trong đô thị áp dụng trong cụm công nghiệp Long Giao.

Tên luận văn: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả thiết kế đường trong đô thị áp dụng trong cụm công nghiệp Long Giao.

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mục đích nghiên cứu : Đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác thiết kế áp dụng trong cụm công nghiệp Giao Long

Định dạng tài liệu: file word (.doc), bản vẽ cad

(haibosshau)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]