Tên luận văn: Nghiên cứu một số giải pháp chuẩn bị kỹ thuật phòng tránh lũ quét cho thành phố yên bái – tỉnh Yên Bái

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

 

Mục đích nghiên cứu

Xác định hiện trạng, nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng và phân vùng dự báo mức độ nguy hiểm dễ xẩy ra tai biến lũ quét.

Đề xuất biện pháp khắc phục, đưa ra các khuyến cáo và các biện pháp chuẩn bị kỹ thuật có hiệu quả nhằm phòng tránh, giảm thiểu hậu quả và rủi ro đối với tính mạng và tài sản, góp phần đảm bảo môi trường sống an toàn và bền vững cho TP Yên Bái – tỉnh Yên Bái

 

 

Định dạng tài liệu: fiel word (.doc)

(b)

Date published: 07.10.2015 | 22:32
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ - Nghiên cứu một số giải pháp chuẩn bị kỹ thuật phòng tránh lũ quét cho thành phố yên bái – tỉnh Yên Bái

Tên luận văn: Nghiên cứu một số giải pháp chuẩn bị kỹ thuật phòng tránh lũ quét cho thành phố yên bái – tỉnh Yên Bái

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

 

Mục đích nghiên cứu

Xác định hiện trạng, nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng và phân vùng dự báo mức độ nguy hiểm dễ xẩy ra tai biến lũ quét.

Đề xuất biện pháp khắc phục, đưa ra các khuyến cáo và các biện pháp chuẩn bị kỹ thuật có hiệu quả nhằm phòng tránh, giảm thiểu hậu quả và rủi ro đối với tính mạng và tài sản, góp phần đảm bảo môi trường sống an toàn và bền vững cho TP Yên Bái – tỉnh Yên Bái

 

 

Định dạng tài liệu: fiel word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]