Tên luận văn: Nghiên cứu quy hoạch bãi đỗ xe cho thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu

+ Đánh giá tình hình hoạt động của các bãi đỗ xe hiện nay của thành phố   Vinh

+ Nghiên cứu các hình thức, quy mô các bãi đỗ xe phù hợp với tình hình giao thông và quỹ đất của thành phố Vinh.

+ Đề xuất các tiêu chí, chỉ tiêu hợp lý trong quy hoạch bãi đỗ xe cho thành phố Vinh, xác định nhu cầu diện tích đất cần cho bãi đỗ xe của toàn thành phố.

+ Sơ bộ chỉ ra các khu vực bố trí bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố với quy mô cụ thể.

 

Định dạng tài liệu: fiel word (.doc)

(b)

Date published: 05.10.2015 | 22:08
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ - Nghiên cứu quy hoạch bãi đỗ xe cho thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Tên luận văn: Nghiên cứu quy hoạch bãi đỗ xe cho thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu

+ Đánh giá tình hình hoạt động của các bãi đỗ xe hiện nay của thành phố   Vinh

+ Nghiên cứu các hình thức, quy mô các bãi đỗ xe phù hợp với tình hình giao thông và quỹ đất của thành phố Vinh.

+ Đề xuất các tiêu chí, chỉ tiêu hợp lý trong quy hoạch bãi đỗ xe cho thành phố Vinh, xác định nhu cầu diện tích đất cần cho bãi đỗ xe của toàn thành phố.

+ Sơ bộ chỉ ra các khu vực bố trí bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố với quy mô cụ thể.

 

Định dạng tài liệu: fiel word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]