Tên luận văn: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Novachip làm lớp phủ mặt đường bê tông nhựa đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Chuyên ngành: Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu và lựa chọn thành phần cấp phôi, xác định các chỉ tiêu của vật liệu NovaChip làm lớp phủ mặt đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đảm bảo về kỹ thuật, kinh tế, phù hợp với nguồn nguyên vật liệu của địa phương, dây chuyền công nghệ thi công hiện có.

Định dạng tài liệu: file word (.doc).

(nhh)

Date published: 16.03.2016 | 11:19
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ - Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Novachip làm lớp phủ mặt đường bê tông nhựa đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Tên luận văn: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Novachip làm lớp phủ mặt đường bê tông nhựa đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Chuyên ngành: Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu và lựa chọn thành phần cấp phôi, xác định các chỉ tiêu của vật liệu NovaChip làm lớp phủ mặt đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đảm bảo về kỹ thuật, kinh tế, phù hợp với nguồn nguyên vật liệu của địa phương, dây chuyền công nghệ thi công hiện có.

Định dạng tài liệu: file word (.doc).

(nhh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]