Luận văn thạc sỹ - Nghiên cứu xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh theo xu hướng hiện đại, đồng bộ, bền vững.
Date published: 24.02.2016 | 08:30
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ - Nghiên cứu xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh theo xu hướng hiện đại, đồng bộ, bền vững.

Tên luận văn: Nghiên cứu xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh theo xu hướng hiện đại, đồng bộ, bền vững.

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mục đích nghiên cứu

- Nghiên cứu xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng quận Gò Vấp bao gồm cải tạo, mở rộng, xây mới và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị hằm đưa quận Gò Vấp phát triển theo xu hướng hiện đại, đồng bộ, bền vững.

Định dạng tài liệu: file word (.doc), file ảnh

(haibosshau)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]