0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Luận văn thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình - Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan các quảng trường trong quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội - Áp dụng cho quảng trường Cách Mạng Tháng Tám

Tên luận văn: Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan các quảng trường trong quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội - Áp dụng cho quảng trường Cách Mạng Tháng Tám

Mục đích nghiên cứu: Nâng cao hiệu quả quản lý không gian KTCQ các quảng trường để bảo tồn phát huy giá trị, tạo lập diện mạo đô thị, mang đậm truyền thống văn hóa Thăng Long Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Nội dung nghiên cứu.

- Khảo sát, đánh giá thực trạng KTCQ các quảng trường quận Hoàn Kiếm, trong đó lấy quảng trường Cách Mạng Tháng Tám làm địa điểm thực nghiệm.

- Tổng kết và hệ thống các vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức,quản lý KTCQquảng trường văn hóa lịch sử thuộc nội đô lịch sử TP Hà Nội.

- Nghiên cứu các cơ sở khoa học và những yếu tố ảnh hưởng tới quản lý KTCQ quảng trường quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý không gian KTCQ các quảng trường, và đề xuất các giải pháp cụ thể cho quảng trường Cách Mạng Tháng Tám

Định dạng tài liệu file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: