Luận văn thạc sỹ quy hoạch- Giải pháp quy hoạch cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Date published: 26.05.2017 | 16:37
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ quy hoạch- Giải pháp quy hoạch cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Tên luận văn: Giải pháp quy hoạch cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Mục đích nghiên cứu:

Đề xuất giải pháp quy hoạch cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Nguyễn

Hữu Cảnh hài hoà với định hướng cảnh quan chung toàn tuyến, nhằm nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị của Tp. Đồng Hới.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

+ Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố cấu thành KGKTCQ tuyến đường

đô thị.

+ Phạm vi nghiên cứu: Đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, với các giới hạn như sau:

- Giới hạn về không gian: Trong phạm vi 30 - 200m từ tim đường về hai phía tuyến đường đoạn từ đường Quang Trung đến đường Trần Hưng Đạo với chiều dài 1,5 km, tổng diện tích khoảng 16,5 ha. Được giới hạn bởi điểm đầu tuyến là nút giao với đường Quang Trung, điểm cuối là nút giao với đường Trần Hưng Đạo.

- Giới hạn về thời gian: Phạm vi nghiên cứu căn cứ theo QHC của Tp. Đồng Hới đến năm 2020 định hướng đến năm 2035.

Định dạng tài liệu file PDF(.pdf)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]