Tên luận văn: Quy hoạch mạng lưới Bãi, Điểm  đỗ xe công cộng trên địa bàn khu vực nội đô lịch sử Hà Nội

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mục đích nghiên cứu

- Rà soát, quy hoạch lại các bãi, điểm đỗ xe hiện có trên địa bàn khu vực nội đô lịch sử.

- Đề xuất quy hoạch mạng lưới và các loại hình bãi, điểm đỗ xe trên địa bàn khu vực nội đô lịch sử.  Đề xuất các cơ chế, chính sách về quản lý và thu hút vốn để đầu tư xây dựng các bãi, điểm đỗ xe. Đưa ra danh mục các dự án ưu tiên đầu tư cho từng giai đoạn đến 2015; đến 2020; đến 2030.

Định dạng tài liệu: fiel word (.doc)

 

(b)

Date published: 11.10.2015 | 23:19
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ - Quy hoạch mạng lưới Bãi, Điểm đỗ xe công cộng trên địa bàn khu vực nội đô lịch sử Hà Nội

Tên luận văn: Quy hoạch mạng lưới Bãi, Điểm  đỗ xe công cộng trên địa bàn khu vực nội đô lịch sử Hà Nội

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mục đích nghiên cứu

- Rà soát, quy hoạch lại các bãi, điểm đỗ xe hiện có trên địa bàn khu vực nội đô lịch sử.

- Đề xuất quy hoạch mạng lưới và các loại hình bãi, điểm đỗ xe trên địa bàn khu vực nội đô lịch sử.  Đề xuất các cơ chế, chính sách về quản lý và thu hút vốn để đầu tư xây dựng các bãi, điểm đỗ xe. Đưa ra danh mục các dự án ưu tiên đầu tư cho từng giai đoạn đến 2015; đến 2020; đến 2030.

Định dạng tài liệu: fiel word (.doc)

 

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]