Luận văn thạc sỹ quy hoạch- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trục đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Nội
Date published: 26.05.2017 | 15:02
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ quy hoạch- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trục đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Nội

Tên luận văn: Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trục đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Nội

* Mục đích nghiên cứu

Tìm kiếm, đề xuất các giải pháp tổ chức cảnh quan trục đường Nguyễn Trãi nhằm phát triển hài hòa giữa cảnh quan khu vực nghiên cứu với cảnh quan xung quanh các khu vực lân cận và cảnh quan trong khu vực nghiên cứu đồng bộ, nâng cao chất lượng sống cho người dân, đồng thời tạo ra những đặc trưng riêng về không gian cảnh quan cho trục đường

Đưa ra hình ảnh một trục đường có hình ảnh đẹp, nâng cao chất lượng sống, chất lượng dịch vụ...mang lại giá trị về kinh tế, xã hội cho khu vực.

* Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.

 Đối tượng nghiên cứu:

Cảnh quan hai bến tuyến đường Nguyễn Trãi, TP. Hà Nội.

+ Không gian: Từ tim đường Nguyễn Trãi vào hết lớp công trình thứ nhất, điểm đầu tại nút giao thông Ngã tư Sở , điểm cuối tại khu vực Cầu Trắng, Hà Đông.

Tổng diện tích 80 ha.

Chiều dài nghiên cứu toàn tuyến khoảng 5,8 km.

+ Thời gian: Trong thời gian đến năm 2030 (theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/07/2011.

* Nội dung nghiên cứu

Dựa vào cơ sở pháp lý và cơ sở lý thuyết

Đề xuất giải pháp tổ chức cảnh quan khu vực trục đường Nguyễn Trãi,:

- Tổ chức cảnh quan nhân tạo

- Tổ chức công trình kiến trúc

- Tổ chức tiện ích đô thị

Định dạng tài liệu file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]