0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Luận văn thạc sỹ quy hoạch vùng và đô thị - Bảo tồn, khai thác yếu tố tự nhiên nhằm phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch

ên luận văn: Bảo tồn, khai thác yếu tố tự nhiên nhằm phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch

Mục đích nghiên cứu:

- Xây dựng các cơ sở khoa học cho việc bảo tồn, khai thác các yếu tố tự nhiên nhằm phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch

- Xây dựng các giải pháp bảo tồn, khai thác các yếu tố tự nhiên cho việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan bảo tồn, phát huy giá trị di sản Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch có hiệu quả chất lượng

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Gắn với di sản Thành Nhà Hồ và yếu tố tự nhiên và vụng phụ cận

- Phạm vi nghiên cứu đề tài được xác định theo ranh giới được UNESCO công nhận, bao gồm khu vực di tích Thành Nhà Hồ, vùng phụ cận thuộc địa bàn xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Thành, Vĩnh Phúc, Vĩnh Khang, Vĩnh Ninh, Thị trấn Vĩnh Lộc, thuộc huyện Vĩnh Lộc.

- Quy mô quy hoạch tổng thể 5078,5 ha.

Định dạng tài liệu file PDF(.pdf)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: