0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Luận văn thạc sỹ quy hoạch vùng và đô thị - Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Tên luận văn: Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Mục đích nghiên cứu:

- Đề xuất các giải pháp thích ứng BĐKH, NBD cho đảo Lý Sơn

- Đề xuất các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho toàn huyện Lý Sơn nhằm phát huy giá trị tài nguyên, cảnh quan biển đảo phục vụ phát triển du lịch

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Không gian kiến trúc cảnh quan của huyện đảo Lý Sơn

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Phạm vi không gian: Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu là toàn khu vực huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bao gồm vùng mặt nước ven bờ có tiềm năng tổ chức du lịch biển đảo, các khu dân cư và không gian kiến trúc công trình có tổng diện tích 9,97km2

+ Phạm vi thời gian: Đến năm 2025

Định dạng tài liệu file PDF(.pdf)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: