Luận văn nghiên cứu thực trạng và biện pháp cải tạo các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Luận văn bao gồm 4 chương:

- Chương 1: Cơ sở khoa học về nhà chung cư cũ

- Chương 2: Thực trạng và biện pháp cải tạo các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Chương 3: Thực trạng cải tạo khu B Kim Liên

- Chương 4: Phương pháp và hướng cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file PDF (.PDF)

(ht-nth)

Date published: 09.10.2015 | 16:30
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ-Thực trạng và biện pháp cải tạo các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Luận văn nghiên cứu thực trạng và biện pháp cải tạo các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Luận văn bao gồm 4 chương:

- Chương 1: Cơ sở khoa học về nhà chung cư cũ

- Chương 2: Thực trạng và biện pháp cải tạo các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Chương 3: Thực trạng cải tạo khu B Kim Liên

- Chương 4: Phương pháp và hướng cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file PDF (.PDF)

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]