0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Nghiên cứu giải pháp quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Luận văn bao gồm:

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Mở đầu

Nội dung

Chương I: Thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Uông Bí

Chương II: Cơ sở khoa học nghiên cứu quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Chương III: Đề xuất giải pháp quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Uông Bí

Kết luận và kiến nghị

Tài liệu tham khảo

Định dạng file/ trang: word/90 trang

(ht-ntn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi