Nghiên cứu, giải pháp, quy hoạch, quản lý, chất thải rắn, sinh hoạt, tại thành phố, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nghien cuu, giai phap, quy hoach quan ly, chat thai ran sinh hoat, thanh pho Uong Bi, thanh pho, Uong Bi
Date published: 07.10.2015 | 15:13
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Nghiên cứu giải pháp quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Luận văn bao gồm:

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Mở đầu

Nội dung

Chương I: Thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Uông Bí

Chương II: Cơ sở khoa học nghiên cứu quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Chương III: Đề xuất giải pháp quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Uông Bí

Kết luận và kiến nghị

Tài liệu tham khảo

Định dạng file/ trang: word/90 trang

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]