Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và môi trường đối với lò đốt chất thải công nghiệp
Date published: 13.01.2015 | 22:28
Available in Ebook
Môi trường
0 EP

QCVN 30:2012/BTNMT Về lò đốt chất thải công nghiệp

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và môi trường đối với lò đốt chất thải công nghiệp

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]