Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu về an toàn phóng xạ trong các hoạt động điều tra, thăm dò địa chất.
Date published: 14.07.2015 | 15:45
Available in Ebook
Môi trường
0 EP

TCVN 9413:2012 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường – an toàn phóng xạ

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu về an toàn phóng xạ trong các hoạt động điều tra, thăm dò địa chất.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]