0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 9413:2012 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường – an toàn phóng xạ

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu về an toàn phóng xạ trong các hoạt động điều tra, thăm dò địa chất.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi