Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sử dụng phương pháp đo trường bức xạ gamma phục vụ công tác điều tra phóng xạ môi trường; đánh giá an toàn phóng xạ trong các nhà
Date published: 14.07.2015 | 15:48
Available in Ebook
Môi trường
0 EP

TCVN 9414:2012 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - phương pháp gamma

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sử dụng phương pháp đo trường bức xạ gamma phục vụ công tác điều tra phóng xạ môi trường; đánh giá an toàn phóng xạ trong các nhà ở, công trình khai đào, hầm mỏ, khu khai thác quặng, xưởng tuyển, chế biến…

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]