Thông tư này hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành chôn lấp chất thải rắn
Date published: 27.02.2014 | 18:15
Available in Ebook
Môi trường
0 EP

Thông tư số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD Hướng dẫn các quy định bảo vệ môi trường với việc chọn lựa bãi chôn lấp chất thải rắn

 

Số văn bản: 01.

 

Ký hiệu văn bản: TT 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD

 

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học công nghệ môi trường

 

Ngày ban hành:  

 

Ngày có hiệu lực:  18/01/2001

 

Thông tư này hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành chôn lấp chất thải rắn (hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]