Thông tư này hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn
Date published: 01.03.2014 | 10:37
Available in Ebook
Môi trường
0 EP

Thông tư số 121/2008/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế ưu đãi đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn

 

Số văn bản: 121.

 

Ký hiệu văn bản: TT 121/2008/TT-BTC

 

Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính

 

Ngày ban hành:  

 

Ngày có hiệu lực:  12/12/2008

 

Thông tư này hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]