Thông tư này hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn
Date published: 28.02.2014 | 15:00
Available in Ebook
Môi trường
0 EP

Thông tư số 13/2007/TT-BXD Hướng dẫn một số điều Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn

 

Số văn bản: 13.

 

Ký hiệu văn bản: TT 13/2007/TT-BXD

 

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

 

Ngày ban hành:  

 

Ngày có hiệu lực:  31/12/2007

 

Thông tư này hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]