Thông tư này quy định về định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Date published: 27.02.2014 | 10:58
Available in Ebook
Môi trường
0 EP

Thông tư số 20/2009/TT-BTNMT Quy định định mức Kinh tế kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước

 

Số văn bản: 20.

 

Ký hiệu văn bản: TT 20/2009/TT-BTNMT

 

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

 

Ngày ban hành:  

 

Ngày có hiệu lực:  05/11/2009

 

Thông tư này quy định về định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước (hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]